Tag: ادبیات فارسی،زیست شناسی،فیزیک،شیمی

مواظب بی‌دقتی‌ها باشيد

کم نیست تعداد سؤالاتی که فکر می‌کنیم درست جواب داده‌ایم اما غلط می‌شود. این معضل ناخوشایندترین سنجش غیر علمی در آزمون‌های آزمایشی و کنکور است که سبب نمره‌ی منفی در آزمون‌ها می‌شود و درصد ما را از 70 به پايين‌تر می‌رساند. در حین آزمون دادن انواع مختلفی از بی‌دقتی‌ها و اشتباهات غیر علمی رخ می‌دهد که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.

1. اشتباه خواندن صورت سؤال خواندن «ندارد» به جای «دارد»، «است» به جای «نیست»، «سانتی‌متر» به جای «متر» و… . هم‌چنین ندیدن کلمه‌ی تعیین‌کننده‌ی «به جز گزینه‌ی…».

اصلی‌ترین دلیل این گونه اشتباهات بی‌دقتی‌ است که بیش‌تر در درس‌هایی مثل ادبیات فارسی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی رخ می‌دهد. دلیل مهم آن سرعت بالا در خواندن سؤال است. برخی از داوطلبان تصور می‌کنند صورت سؤال اهمیتی ندارد به ویژه وقتی متوجه می‌شوند سؤال مذکور ایده‌ای تکراری است و برحسب یک برداشت قبلی که در تست‌های تمرینی خوانده‌اند سعی می‌کنند برای صرفه‌جویی در چند ثانیه وقت بدون توجه به درخواست اصلی سؤال پاسخ می‌دهند.

think

ادامه نوشته