Tag: ارشمیدس

من و ارشمیدس ، یک حسِّ مشترک

سلام

 هر روز این مسیر را می‌پیمودم. با خود فکر می‌کردم تمام اجزاء ریز و درشت راه را می‌شناسم و از تمام پیچ و خم‌هایش آگاهم. امّا امروز وقتی قاطعانه به کسی که آدرسی را می‌پرسید، پاسخ دادم که:«در این اطراف چنین مغازه‌ای وجود ندارد»

بی‌درنگ رهگذری خطاب به جوینده گفت: «ببخشید! جایی که می‌خواهید ، درست در سمت مقابل خیابان قرار دارد.» دست و پایم را گم کردم. به‌سرعت آن سمت را نگاه کردم. بله ، درست می‌گفت. مغازه‌ی مورد نظر درست در سمت مقابل قرار داشت.

225px-Domenico-Fetti_Archimedes_1620

ادامه نوشته