Tag: استاد دانشگاه صنعتی شریف

استاد دانشگاه صنعتی شریف بهترین دانشمند جوان سال ۲۰۱۵ شد

دکتر هادی پرستار شهری، استادیار دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف موفق به دریافت جایزه بهترین دانشمند جوان سال ۲۰۱۵ در زمینه کمومتریکس شد.

پانزدهمین کنفرانس سالانه کمومتریکس در شیمی تجزیه امسال در شهر چانگشای چین برگزار شد. این کنفرانس، معتبرترین کنفرانس بین المللی در زمینه کمومتریکس است که امسال برای اولین بار در عمر بیست و هشت ساله برگزاری آن در آسیا برگزار شد.هرساله طی این کنفرانس فعال‌ترین محقق در این شاخه علمی توسط کمیته علمی انتخاب و معرفی می‌شود.

hadi-p

ادامه نوشته