Tag: استرس،برنامه ریزی،آزمون آزمایشی

استرس و اضطراب با عملکرد رابطه‌ی عکس دارد

پله‌های آخر پلکان کنکور را پشت سر می‌گذاریم. بعضی‌ها هرچه به آخر می‌رسند با اشتیاق گام‌های بلندتری برمی‌دارند؛ اما بعضی‌ها با اضطراب و نگراني پله‌ها را آرام آرام بالا می‌روند. حتی بسیاری از دانش‌آموزان و داوطلبان که تا کنون این پله‌ها را با موفقیت گذرانده بودند حال با اضطراب مواجه شده‌اند. صحبت من با آن‌هاست که خستگی، اضطراب و بی‌اشتیاقی در پله‌های آخر در وجودشان نمایان می‌شود.

این گروه حتی با سعی و تلاش بیش‌تر نتیجه‌ی معکوسی در آزمون‌های آزمایشی به دست می‌آورند. این بازه‌ی زمانی اغلب بعد از عید اتفاق می‌افتد و امری طبیعی است. فکر نکنید فقط شما این‌طور هستید.باید چه‌کار کرد که با قدرت بیش‌تر بر خستگی و اضطراب غلبه کرد و پله‌های آخر را با اشتیاق، بدون استرس و با قدرت گذراند؟

thinking_question_10_08_08_pc_pro_me

ادامه نوشته