Tag: استعدادها و توانایی‌ها

مرز بین پشتکار و موفقیت

اگر می‌خواهید در کاری موفق شوید باید پشتکار و صبر و تحمل داشته باشید.

شخصی که با پشتکار و علاقه‌ی فراوان کاری را دنبال می‌کند تا به هدف خود برسد احساسات زیبایی را تجربه خواهد کرد و تحمل سختی‌های مسیر برایش آسان‌تر خواهد بود.

شخصی که تلاش و پشتکار را لازمه‌ی رسیدن به موفقیت می‌داند و به آن ایمان دارد هیچ گاه دست از هدفش برنمی‌دارد و اگر بارها هم زمین بخورد برمی‌خیزد و ادامه می‌دهد.

images

ادامه نوشته