Tag: اصول صحیح مطالعه

روش صحیح مطالعه (بخش اول)

با علاقه بخوانید، بهتر درک کنید، به خاطر بسپارید:

فقط و فقط خواستن مهم است، زیرا توانستن همچون سایه‌ای به دنبال خواستن همیشه می آید. هر گاه که فکر کردی می‌خواهی، دیر نیست. نگذار روزگاری افسوس این لحظه را بخوری که دیگر توانایی جسمانیت کفاف همراهی دل و اندیشه ات را نداشته باشد.

فکر کن، به آن چه که داری و نداری و از آن چه که داری به نحو احسن استفاده کن و سعی کن به آن چه که نداری برسی. شاید آن قدر محبوبیت نداشته باشی، شاید آن قدر امکانات مالی نداشته باشی، اما نداشتن هیچ کدام از این ها، به اندازه نداشتن اعتماد به نفس و اراده، سخت و دردناک نیست، با اعتماد به نفس به هر آن چه که نداری، می رسی.

بار‌ها شنیده‌ایم که دانش‌آموز یا داوطلب کنکور می‌گوید «دیگر حال و حوصله خواندن این کتاب را ندارم» یا «آنقدر از این کتاب خسته شده‌ام که قابل گفتن نیست» و یا «هر چقدر می‌خوانم مثل اینکه کمتر یاد می‌گیریم» و یا «ده بار خواندم و تکرار کردم ولی بازهم آنطور که باید و شاید یاد نگرفتم»

به راستی مشکل چیست؟

آیا برای یادگیری درس واقعا باید ۱۰ بار کتاب را خواند؟

آیا باید دروس خود را پشت سرهم مرور کرد؟

و آیا باید ده‌ها بار درس را تکرار کرد تا یاد گرفت؟

index

ادامه نوشته