Tag: اصول و عادت‌های صحیح تغذیه‌ای

ضمانت قطعی با برنامه‌ای منظّم

سلام

آیا می‌دانید که مسائل و مباحث تغذیه‌ای بسیار مهم هستند؟

می‌دانید تغذیه روی فعّالیّت‌های درسی و تحصیلی شما تأثیر مستقیم دارد؟

بنابراین لازم است اصول و عادت‌های صحیح تغذیه‌ای را به خوبی فرا بگیرید و رژیم غذایی مطلوبی را برای خود تنظیم نمایید.

سال کنکور برای بسیاری از افرد دوره بسیار حساس ،سرنوشت ساز و مهمی است. در این زمان افراد بیشتر از هر زمانی درس می خوانند و این موضوع نیاز مند به داشتن انرژی کافی است.لذا پیروی از یک الگوی صحیح تغذیه ای بر بهبود عملکرد تمام ارگان های بدن تاثیر بسزایی دارد.

images

ادامه نوشته