Tag: اطّلاعات درسی

اشتغال بیهوده مانع … !

یکی از عوامل اصلی و کلیدی در عدم تمرکز کافی برای مطالعه و یادگیری که حتّی در جلسات آزمون آزمایشی نیز سبب بروز اشتباهات فراوانی می‌شود ، مشغله‌ی فکری زائد است.

کاری که شما بایستی برای رفع این مشکل انجام دهید این است که در ذهنتان گردش کنید و عوامل آسیب‌زای ذهنی‌تان را بیابید و دور بریزید. برخی از فکرها و خیالات ، برخی تمایلات و علایق نه‌تنها موجب عدم تمرکز در حین مطالعه می‌شوند بلکه شما را از مسیر اصلی اهداف‌تان نیز دور می‌کند.

ذهن و فکری که بیش از اندازه با مسائل و موضوعات متفاوت دست و پنجه نرم می‌کند ظرفیت خالی برای ذخیره‌ی اطّلاعات جدید ، به‌ویژه اطّلاعات درسی آن‌هم به روش مفهومی ندارد. پس خود را از شّر تفکرات و مشغله‌های ذهنی بیهوده رها کنید تا بتوانید با تمرکز بیش‌تری به پیگیری اهداف و برنامه‌های‌تان بپردازید.

images