Tag: اهداف آموزشی

اصول برنامه ریزی درسی برای کنکور(بخش دوم)

درس دوم :

چرا نمی‌توانیم برنامه‌ریزی كنیم ؟                                              

اصل 2 ـ شناخت تفاوتها                                                            

نکته بسیار مهمی که تمام دانش آموزان و داوطلبان کنکوربایستی تحت هر شرایطی به خاطر داشته باشند ان است که برنامه هركسی با كس دیگری تفاوت دارد و مخصوص خود اوست.    

درواقع نسخه یكسانی را نمی‌توان برای همه‌ی دانش‌آموزان و داوطلبان كنكور تهیه و تنظیم كرد كه اگر اینگونه بود سازمان سنجش در این مورد اقدام می‌نمود ولی می‌دانید كه چنین چیزی امكان عقلی وعملی ندارد ولی تلاش بی‌وقفه و فراوان رمز موفقیت می‌باشد. هریك از شما هرقدر هم خود را باهوش بداند مطمئن‌ باشد كه بدون تلاش و زحمت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. این یك اصل كلی است. داوطلبان به دلایل مختلف با یكدیگر متفاوت هستند ازجمله هركس در زمینه‌های زیر از دیگران متمایز است :    
 
     2757115323_dc488d88e3_z

ادامه نوشته