Tag: برنامه،مطالعه،

چگونه بابرنامه باشم؟ (5)

یکی از نکات اصلی در اتلاف وقت این است که زمان‌های اتلاف وقت خود را به طور کامل بشناسید؛ یعنی دقیقاً بدانید هر روز در چه زمانی اتلاف وقت دارید و در آن زمان به چه کاری می‌پردازید.یکی از بهترین راهکارها این است که بررسی کنید که در روز چند ساعت می‌توانید مطالعه کنید. البته در این کار اغراق نکنید!

مثلاً شاید می‌توانید در روز شنبه با وجود مدرسه و استراحت‌ها و صرف ناهار و شام 5 ساعت مطالعه‌ی مفید داشته باشید و در روزهای تعطیل حدقل 8 ساعت مطالعه کنید.

وقتی برنامه‌ی درسی آن روز را اجرا کردید ببینید از آن زمانی که نوشته‌اید چه‌قدر فاصله دارید و آن زمان‌هایی که در آن روز کم‌کاری کرده‌اید و اتلاف وقت داشته‌اید صرف چه کار یا چه فعالیتی کرده‌اید.این کار را برای هر روز انجام دهید و دلیل اتلاف وقت خود را پیدا کنید.

می‌توانید برای کاهش اتلاف وقت‌های خود به چند صورت هدف‌گذاری کنید:

plan1

ادامه نوشته