Tag: تست،تست زدن،یادگیری

پیام روز: آش همان و کاسه همان!

سلام

 کتابم را بستم و سرم را بین دست‌هایم گرفتم. چقدر در این حالت بودم نمی‌دانم. سنگینی دست کسی را روی شانه‌ام حس کردم. سرم را بالا آوردم و چشم در چشم مشاورمان شدم. جواب سلامم را داد و اضافه کرد ، «اتّفاق مهمّی افتاده است؟»

گفتم: «نمی دانم مهم هست یا نه ولی اکنون که به حرف‌های جلسه ی قبلی شما در مورد انواع هوش فکر می‌کنم ، می بینم حق با شماست. دلیلی ندارد اگر وضع من در ریاضی و فیزیک و حتّی زیست شناسی خوب است در ادبیّات هم همین وضعیّت را داشته‌باشم. به تعبیر شما من از هوش محاسباتی خوبی برخوردارم ولی هوش ادبیّاتی خوبی ندارم.»

خنده‌ی بلندی کرد و گفت :«خوب پس مخالفت‌های سرسختانه‌ات در کلاس که می‌گفتی هوش ، هوش است و ریاضی و کلامی ندارد چه شد؟» جوابی نداشتم . هم‌زمان شانه و سرم را تکان دادم که یعنی ؛ در کلاس حرفی زدم و تمام شد. گفت : «حالا چه شده که به این نتیجه رسیدی؟»

index

ادامه نوشته

تاثیر تست زدن در یادگیری مطالب خوانده شده

كارشناسان علوم آموزشي و روانشناسي آموزش در ایالات متحده آمريكا اعلام كردند: تست گرفتن به يادگيري بهتر دانشجويان كمك بسیار شایانی مي‌كند.

به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جفري كارپيك استاديار روانشناسي آموزش در دانشگاه پوردو در مطالعات خود تاكيد كرد كه امتحان گرفتن خيلي بيشتر و موثرتر از روخواني مجدد يا نمودار كشيدن مي‌تواند اطلاعات را در ذهن دانشجويان يادآوري و احياء كند.

به بيان ديگر تست گرفتن در مقايسه با دوره كردن‌هاي متعدد و يا دوباره خواني يادداشت‌ها و يا اطلاعات نموداري، خيلي بهتر و موثرتر مي‌تواند دانشجويان را براي آزمون‌ها آماده سازد.به گزارش مجله ساينس، اين يافته حاصل دو آزمايش و مطالعه مختلف روي 200 دانش آموز و  دانشجو است.

اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد: دانشجوياني كه پس از خواندن يك مطلب تست مي‌زنند قادر هستند حدود 50 درصد اطلاعات را به ياد بياورند در حالي كه در كلينيك‌هاي ديگر مثل تكرار چند باره مطالب با روخواني و يا نمودار كشيدن،‌ اين بازده به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد.بنابراين گزارش، شرح اين يافته در روزنامه نيويورك تايمز منتشر شده است.

تت