Tag: تست‌ها مجموعه‌ای

مبحث‌شناسی و ایجاد نظم ذهنی

نظم ذهنی با فراهم کردن زمینه‌ای برای تفکر بهتر و استفاده‌ی صحیح از اطلاعات در زمان مناسب یکی از راه‌های قطعی پیشرفت است؛ زیرا درست در زمانی که نیاز دارید یک مطلب را به خاطر بیاورید آن را به یاد آورده و به کار می‌گیرید.

آشکارترین روش مورد استفاده در کتاب‌هایی که دربردارنده سوالات کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور سالهای گذشته هستند که نتیجه‌ی آن هم ایجاد نظم ذهنی و جلوگیری از آشفتگی است، تکنیک مبحث‌شناسی است. 

در این کتاب ها از آن‌جا که تست‌ها مجموعه‌ای است و از طبقه‌‌بندی مبحثی خبری نیست، پس از مطالعه‌ی هر سؤال ابتدا می‌توانید به آدرس سؤال فکر کنید. مثلاً این‌که کدام کتاب بود؟ چه درسی بود؟ این‌گونه ذهنتان را مانند یک کتابخانه کدگذاری می‌کنید و هر سؤال که نماینده‌ی یک مبحث از یکی از کتاب‌های مورد مطالعه‌تان است مانند کتابی در جای خود در ذهنتان قرار می‌دهید تا در زمان نیاز، بیش از حد زمان خود را از دست ندهید و سریع‌تر آن را در ذهن خود به یاد آورید.

index