Tag: تمرکز،درس،درس خواندن

پاسخ به یک سوال متداول در مورد تمرکز

در اکثر اوقات هنگامی که می خواهیم مطلبی را با دقت تر بخوانیم ویا بر روی آن تمرکز کنیم از انگشت اشاره و یا خودکار و مداد برای کشیدن در زیر آن استفاده می کنیم.

این کار در بین دانش آموزان هنگم تست زنی برای کنکور بسیار متداول است اما آیا کار درستی است؟

ggg

ادامه نوشته