Tag: تمرکزحواس،آلفای ذهنی

حواستان به تمركز حواس باشد

«عدم تمرکز حواس» موضوعی است که بسیاری از داوطلبان کنکور به دلایل مختلفی از آن رنج می‌برند. تمرکز حواس در هر کاری از جمله مطالعه و درس خواندن از ضروریات است. تمرکز حواس، حالتی ذهنی و روانی است که در آن تمام قوای حسی، روانی و فکری انسان، روی موضوع خاصی متمرکز می‌شود و تضمین‌کننده‌ی یادگیری و انجام دادن صحیح کارها و رهایی از خطرات احتمالی است. در یک جمع‌بندی کلی، بیش‌تر افراد به دلایل زیر با عدم تمرکز فکر و حواس‌پرتی روبه‌رو می‌شوند:

فشارهای روانی، از عوامل عمده‌ی پراکندگی فکری است. بیش‌تر افراد در مواجهه با موضوعی، اگر معتقد باشند زمان کافی برای حل آن ندارند یا توانایی حل مسئله و کسب توفیق را در خود نبینند، دچار نگرانی و اضطراب می‌شوند و در نتیجه این ترس از شکست، افکار منفی، عدم اعتمادبه‌نفس و خیال‌بافی‌های منفی‌گرایانه، توان عمل و ابتکار و خلاقیت را از آنان سلب می‌کند و به جای این‌که روی موضوع خاص متمرکز شوند، بر ترس و احتمال شکست خود تمرکز می‌کنند و یأس و ناامیدی بر آن‌ها چیره شده و موجب حواس‌پرتی می‌شود.

91

ادامه نوشته