Tag: تمرکز مطالعاتی

مطالعه‌ی مفید در ماه مبارک رمضان

به طور کلی دانش‌آموزان از نظر میزان تمرکز مطالعاتی، در دو گروه قرار می‌گیرند:

گروه اول، دانش‌آموزانی که بیش‌ترین تمرکز و بازدهی مطالعاتی خود را در طول روز و در فاصله‌ی 7 صبح الی 7 عصر کسب می‌کنند.

گروه دوم، دانش‌آموزانی که این تمرکز بالا را در ساعت‌های مطالعه‌ی شب و در فاصله‌ی 7 عصر تا 1 بامداد به دست می‌آورند.

با هر شرایط  مطالعاتی، میزان خواب شما باید در محدوده‌ی استاندارد 7 الی 8  ساعت، ثابت باقی بماند. ذهن شما برای آمادگی مناسب در زمان مطالعه به این استراحت مفید نیازمند است.

images

ادامه نوشته