Tag: تکنیک‌ ضربدر و منها

تکنیک‌های به‌هم‌چسبیده

همانگونه که بارها و بارها گفته ایم دو تکنیک اصلی مدیریت زمان در کنکور تکنیک‌های ضربدر و منها و تکنیک زمان‌های نقصانی است.

اغلب، دانش‌آموزان و  داوطلبان این دو تکنیک را به صورت مجزا آموزش می‌بینند اما این آموزش‌های جدا از هم نباید سبب انتخاب یکی از دو تکنیک شود؛ یعنی نباید هر تکنیکی را که دوست دارید انتخاب و اجرا کنید. این دو تکنیک به هم چسبیده هستند.

test-taking1

ادامه نوشته