Tag: جمع بندی و مرور درس ها

تابستان، کلید برتر بودن

یکی از عواملی که باعث می‌شود دانش‌آموزان برتر از سایر دانش‌آموزان در ابتدای سال تحصیلی موفق‌تر باشند استفاده بهینه از ایام تابستان است.این دسته از دانش‌آموزان باتجربه علاوه بر گذراندن ایام تابستان با یک برنامه‌ی دقیق، اصولی و از پیش تعیین‌شده و منظم از این فرصتشان به بهترین نحو ممکن استفاده می‌کنند.

یکی از عوامل موفقیتشان شرکت در آزمون‌های آزمایشی تابستان و گاهی هم همگام با آن شرکت در کلاس‌های درسی برای آمادگی بیش‌تر در درس‌های سال آینده است.

در تابستان با جمع‌بندی و مرور مباحث سال گذشته از آموخته‌های‌شان صددرصد اطمینان پیدا می‌کنند و علاوه بر آن خود را برای سال آینده در 1 الی 2 درس محک می‌زنند و نسبت به سایر دانش‌آموزان با خواندن و آزمون دادن مباحث نیم‌سال اول در آن دو درس خود را برای آغاز سال جدید آماده می‌کنند.حالا به این فکر کنید که چرا شما دانش‌آموزان جزء یکی از این برترین‌ها در تابستان نباشید!

index