Tag: حل تست‌های آموزشی استاندارد

احساس دوگانه‌ی حل سؤال‌ها (بخش اول)

همیشه در صحبت‌های مشاوره ای و آموزشی، مشاوران در مورد مطالعه و گام‌های مختلف آن، از یک عامل بسیار مهم و کلیدی یاد می‌کنند و آن حل کردن تست‌های آموزشی استاندارد. تا پس از پایان یک بازه‌ی مطالعاتی خوب و متمرکز، گام آخر را هم برداشته و با حل تست و تمرین، کاربری مطالعاتی خود را افزایش دهید.

در روز‌های پایانی سال تحصیلی، گاهی حل کردن تست‌ها و تمرین باعث ایجاد یک احساس دوگانه در دانش‌آموزان می‌شود. گاهی حل درست یک سؤال پیچیده باعث ایجاد نوعی خوشحالی کاذب می‌شود که به احساس عدمِ نیاز به تکرار تسری پیدا می‌کند و فرد را از ادامه دادن تمرینات بازمی‌دارد. گاهی هم روبه‌رو شدن با یک سؤال دشوار تشریحی و تستی باعث می‌شود فرد به معلومات خود احساس بی‌اعتمادی پیدا کند. این‌که نوع مطالعه‌ی درستی نداشته است و زمانی که به مطالعه‌ی آن درس اختصاص داشت، عملاً هدر رفته است.

images

ادامه نوشته