Tag: دانشگاه علم و صنعت

احمدی نژاد از همین ترم تدریس در مقطع دکتری را آغاز می‌کند

رئیس دانشکده مهندسی عمران درباره تدریس آفای دکتر محمود احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت، گفت: تدریس احمدی نژاد از همین نیمسال تحصیلی آغاز خواهد شد.
 

به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری مهر، روز گذشته در مراسم استقبال از احمدی نژاد، وی اعلام کرد از نیمسال دوم تحصیلی تدریسش را در دانشکده مهندسی عمران آغاز می کند.پرویز قدوسی – رئیس دانشکده مهندسی عمران که احمدی نژاد استاد این دانشکده است، به مهر گفت: با رایزنیهای صورت گرفته احمدی نژاد تدریسش را از همین نیمسال آغاز می کند.وی ادامه داد: احمدی نژاد زمانی هم که در نهاد ریاست جمهوری بود، دانشجوی دکتری داشت.

به گفته رئیس دانشکده مهندسی عمران، رئیس جمهور سابق تدریسش را در مقطع دکتری آغاز می کند و از هفته  آینده به کلاس درس می آید.قدوسی گفت: خبرنگاران حتی می توانند در نخستین روز از تدریس احمدی نژاد به کلاس درسش هم بیایند.

احمدی نژاد به دانشگاه رفت/ استقبال برخی اساتید علم و صنعت

رخی استادان دانشگاه علم و صنعت برای استقبال از احمدی نژاد جهت ورود به دانشگاه علم و صنعت به درب منزلش رفتند و وی را تا دانشگاه همراهی کردند.

به گزارش خبرنگاردانشگاهی خبرگزاری مهر، صبح امروز هماهنگ شده بود که برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت از جمله حمید بهبهانی وزیر سابق راه و معلم احمدی نژاد همچنین حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام نور برای استقبال از احمدی نژاد جهت شروع تدریس در دانشگاه علم و صنعت به درب منزلش بروند. با آمدن این اساتید خبرنگاران و اهالی میدان 72 بار دیگر دور احمدی نژاد جمع شدند.

ادامه نوشته