Tag: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان، کنکور ۹۷ -داوطلب منطقه ۳

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان، کنکور۹۷ -داوطلب منطقه ۳ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۱

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-کنکور ۹۷، داوطلب منطقه ۱ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture3

 

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-واحد بین الملل، سهمیه منطقه ۱، کنکور ۹۶

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-واحد بین الملل، سهمیه منطقه ۱، کنکور ۹۶ بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

capture1

کارنامه قبولی پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه کنکور 93 منطقه 1

برای مشاهده کارنامه قبولی پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه کنکور 93 منطقه 1 بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه

کارنامه قبولی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

برای مشاهده کارنامه قبولی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه