Tag: دروس،مطالعه،مرور،درس خواندن،کنکور

مرور مطالب براساس روش پلکاني براي مطالعه دروس

برای این‌که مطالب درسی را از حافظه‌ی کوتاه‌مدت خود به حافظه‌ی بلندمدت انتقال دهید لازم است به صورت مکرر و مستمر مطالب را بخوانید؛ یعنی حتما لازم است مطالب را مرور کنید.

شما با استفاده از روش مرور پلکانی می‌توانید مطالب را هر روز در واحدهای مطالعاتی مشخص مرور نمایید. به مثال زیر توجه کنید.

در این مثال یک درس در طول هفته تقسیم شده است. به جدول زیر دقت کنید:

شنبه

دو شنبه

چهارشنبه

جمعه

مطالعه‌ی صفحات 1 الی 15 درس زیست‌شناسی

مرور مطالعه‌ی مبحث روز شنبه

مرور مطالعه‌ی مبحث روز دوشنبه

مرور مطالعه ی مبحث روز چهارشنبه

 

مطالعه‌ی صفحه‌ی 16 الی 23

مطالعه‌ی صفحات 24 الی 32

 

 

مرور پلکانی بدین صورت است که هر مطلب را در روز بعد قبل از مطالب جدید مرور خواهید کرد که اگر مطلبی فراموش شده باشد آن را به یاد آورید.

045

منبعkanoon.ir