Tag: دقت،مطالعه،کتاب،کنکور

تکنیک های افزایش دقت برای موفقیت در مطالعه

به طور قطع، برای شما هم اتفاق افتاده است که بعد از امتحان، دچار افسوس شوید که با وجودی که پاسخ ها را می دانستید، به دلیل بی دقتی نتوانستید به سوال ها پاسخ صحیح دهید. البته بی دقتی انواع متفاوتی دارد؛ ندیدن قسمت هایی از صورت سوال، اشتباه های محاسبات و… برخی از انواع بی دقتی  هستند.اگر کنکوری هستید و قرار است در یکی از آزمون های علمی سال 93 کشور شرکت کنید، بدانید که برای موفقیت در تحصیل، داشتن اطلاعات علمی کافی نیست.استفاده از مهارت هایی که بتواند میزان بهره وری ما از این اطلاعات را افزایش دهد نیز امری بسیار مهم است.دقت به معنی توجه غیرارادی از طریق حواس پنجگانه است. طبق تحقیق های صورت گرفته، ۷۵ درصد از اطلاعات از طریق حس بینایی وارد حافظه ی ما می شوند. این موضوع نشان از میزان اهمیت بسیار بالای حس بینایی دارد.ـ جدول درصد ورود اطلاعات از طریق حواس پنجگانه به حافظه انسان در زیر آمده است:

▪ حس: ۳ درصد ورود اطلاعات

▪ بینایی: ۷۵ درصد

▪ شنوایی: ۱۳ درصد

▪ بویایی: ۶ درصد

▪ چشایی – لامسه: هر کدام ۳ درصدالبته این موضوع به منزله ی بی اهمیت بودن حس های دیگر نیست، ولی می تواند کمک قابل توجهی در افزایش دقت و موفقیت در کنکور به داوطلبان داشته باشد.

0011

ادامه نوشته