Tag: دی وی دی ریاضیات مهندس مسعودی

بودجه بندی ریاضیات رشته تجربی برای داوطلبان کنکور ۹۷

ریاضی رشته تجربی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
تصاعد و لگاریتم  1  2  2  –  1  2  2  2  2
آنالیز ترکیبی و احتمال  2  3  3  3  5  2  2  2  2
معادله های مثلثاتی  1  1  1  1  2  2  3  3  3
تابع  3  4  3  5  4  4  3  3  3
مشتق و کاربرد آن  6  5  6  3  4  4  4  5  5
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  3  3  3  5  2  2  3  3  3
مقاطع مخروطی  2  2  2  2  3  2  2  2  2
انتگرال  2  2  2  2  2  2  2  1  1
توابع نمایی و لگاریتمی  –  1  –  2  1  1  –  –  –
دستگاه معادلات  1  1  1  –  –  1  –  –  –
معادله ی درجه ۲  1  –  1  –  –  1  1  1  1
ماتریس  1  –  –  1  –  1  1  1  1
هندسه ۱  4  4  4  4  4  4  4  4  4
آمار  2  2  2  2  2  2  4  2  2

ترتیب مطالعه مباحث ریاضیات تجربی برای کنکور ۹۷