Tag: دی وی دی های جمع بندی کنکور آسان است

روش جمع‌بندی کنکور ۹۷ در ماه آخر

روش مطالعه استانداردی که به داوطلبان کنکور سراسری در روزهای باقی مانده تا زمان برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ توصیه می شود روش جمع بندی سه روز یکبار است.

این روش شامل سه مرحله کلیدی است که عبارتند از:

مرحله‌ی اول: آزمون دادن

در این مرحله شما زمان خود را به دوره‌های دو یا سه‌روزه تقسیم می‌کنید و صبح روز اول را آزمون می‌دهید. البته این آزمون باید یک کنکور جامع باشد و بهتر است شرایط کنکور نیز به طور کامل شبیه‌سازی شود.

index

ادامه نوشته