Tag: راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري 97

«راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری ۹۷» منتشر شد»

ویژه‌نامه پیک‌سنجش با عنوان «راهنمای انتخاب رشته» حاوی مطالب مفید برای داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۷ منتشر شد و از امروز از طریق روزنامه فروشی‌های سراسر کشور توزیع می‌شود.

در این ویژه‌نامه خواهید خواند:
ـ آینده‌ای روشن با انتخابی آ‌گاهانه
ـ مهمترین ضوابط انتخاب رشته
ـ شیوه‌های پذیرش دانشجو در آزمون سراسری
ـ آ‌شنایی با محتوای کارنامه
ـ روش نمره کل سازی
ـ راهنمای انتخاب رشته مجازی
و مطالب مفید و خواندنی دیگر …
تأکید می‌شود این ویژه‌نامه با لوگوی پیک‌سنجش و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تهیه و منتشر شده است که با قیمت ۲۵۰۰ تومان ارائه می‌شود و ارتباطی با هیچ مؤسسه آموزشی و کنکوری ندارد.
images
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور