Tag: راهکارهای تقویت تمرکز حواس

یازده تکنیک موثر برای تقویت تمرکز

تمرکز حواس در هنگام مطالعه، کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب است و کلید اساسی تمرکز حواس، استفاده از روش هایی است که باعث تقویت و پرورش مهارت های لازم برای این کار است.بنابراین، بدون تمرکز حواس، ممکن است درک و فهم مطلبی که فقط یک ساعت وقت لازم داشته باشد، ساعت ها وقت بگیرد، اما به خوبی فهمیده نشود و اثر مثبتی نداشته باشد.

از این رو، کاربرد روش ها و فنونی که به خواننده کمک می کند تا به هنگام مطالعه، فعال باشد، تمرکز حواس را تقویت و مهارت فرد را در ایجاد تمرکز هنگام مطالعه، افزایش می دهد.در مقاله زیر 11 راهکار ساده و در عین حال موثر برای تقویت تمرکز در هنگام مطالعه و درس خواندن ارایه شده است.برای دانلود و مشاهده فایل PDF روی گزینه زیر کلیک نمایید:

دانلود و مشاهده فایل PDF

منبع:gozine2.ir