Tag: رشته تجربی،رشته ریاضی

تيپ‌شناسي سؤال هاي كنكور در درس شيمي(قسمت اول)


 با بررسي سؤال‌هاي کنکور سال گذشته مشاهده شد كه در درس شيمي 4 تيپ سؤال به صورت زیر مطرح است:

1-     تيپ اول : سوال‌هاي « درست يا نادرست »

2-     تيپ دوم: سوال‌هاي محاسباتی

3-     تيپ سوم: سوال‏های جای خالی

4-     تيپ چهارم: سوال‌هاي دارای شکل، نمودار، جدول

در این بخش،به بررسی تیپ اول سوالات درس شیمی در کنکور سراسری می پردازیم:

شیمیشیمی2شیمی3

ادامه نوشته