Tag: رشته تجربی

بودجه بندی ریاضیات رشته تجربی برای داوطلبان کنکور ۹۷

ریاضی رشته تجربی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
تصاعد و لگاریتم  1  2  2  –  1  2  2  2  2
آنالیز ترکیبی و احتمال  2  3  3  3  5  2  2  2  2
معادله های مثلثاتی  1  1  1  1  2  2  3  3  3
تابع  3  4  3  5  4  4  3  3  3
مشتق و کاربرد آن  6  5  6  3  4  4  4  5  5
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  3  3  3  5  2  2  3  3  3
مقاطع مخروطی  2  2  2  2  3  2  2  2  2
انتگرال  2  2  2  2  2  2  2  1  1
توابع نمایی و لگاریتمی  –  1  –  2  1  1  –  –  –
دستگاه معادلات  1  1  1  –  –  1  –  –  –
معادله ی درجه ۲  1  –  1  –  –  1  1  1  1
ماتریس  1  –  –  1  –  1  1  1  1
هندسه ۱  4  4  4  4  4  4  4  4  4
آمار  2  2  2  2  2  2  4  2  2

گزارش مختصری درباره ثبت‌نام، توزیع کارت و برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

 
۱-   مرحله اول ثبت‌نام برای شرکت در آزمون سراسری سال  1397 به منظور پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام‌نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، که پذیرش آنها بر اساس آزمون صورت می‌پذیرد، از روز یکشنبه ۱/۱۱/۹۶ (اول بهمن ماه ۱۳۹۶) از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده، در روز دوشنبه ۱۶/۱۱/۹۶ (شانزدهم بهمن ماه ۹۶) پایان پذیرفت.
۲-     در مرحله اول ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، تعداد ۹۵۱۰۸۵ نفر ثبت‌نام نموده‌اند.
۳-   بر اساس برنامه زمانی اعلام شده، اطلاعات ثبت‌نامی داوطلبانی که در مهلت تعیین شده (از ۱/۱۱/۹۶ لغایت ۱۶/۱۱/۹۶) ثبت‌نام نموده بودند، یعنی تعداد ۹۵۱۰۸۵ داوطلب، از روز یکشنبه ۱۳/۱۲/۹۶ (سیزدهم اسفندماه ۹۶) لغایت روز چهارشنبه ۱۶/۱۲/۹۶ (شانزدهم اسفندماه ۹۶) روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
۴-    از سوی دیگر، به منظور مساعدت با داوطلبانی که در مهلت مقرر به هر دلیل، برای ثبت‌نام اقدام ننموده بودند، ترتیبی اتخاذ گردید که این‌دسته از متقاضیان نیز بتوانند منحصراً از روز یکشنبه ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ (سیزدهم اسفندماه ۹۶) لغایت پایان روز چهارشنبه ۱۶/۱۲/۹۶ (شانزدهم اسفندماه ۹۶) با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مفاد اطلاعیه‌های مورخ ۱/۱۱/۹۶ (اول بهمن ماه ۹۶) و ۱۴/۱۱/۹۶ (چهاردهم بهمن ماه ۹۶) با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و خرید کارت اعتباری ثبت‌نام، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. بر اساس آمار گزارش شده، تعداد ۶۰۲۹۹ داوطلب نیز در مرحله دوم ثبت‌نام، نسبت به ثبت‌نام برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۷ اقدام نموده‌اند.
۵-   بر اساس اطلاعیه این سازمان، ثبت‌نام‌کنندگان مذکور ضرورت داشته است که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات اطلاعیه روز شنبه ۱۴/۱۱/۹۶ (۱۴ بهمن ماه ۹۶)، نسبت به مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کرده و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.
arm-sanjesh

بودجه بندی مباحث ریاضیات رشته تجربی برای کنکور ۹۷

ریاضی رشته تجربی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
تصاعد و لگاریتم  1  2  2  –  1  2  2  2  2
آنالیز ترکیبی و احتمال  2  3  3  3  5  2  2  2  2
معادله های مثلثاتی  1  1  1  1  2  2  3  3  3
تابع  3  4  3  5  4  4  3  3  3
مشتق و کاربرد آن  6  5  6  3  4  4  4  5  5
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  3  3  3  5  2  2  3  3  3
مقاطع مخروطی  2  2  2  2  3  2  2  2  2
انتگرال  2  2  2  2  2  2  2  1  1
توابع نمایی و لگاریتمی  –  1  –  2  1  1  –  –  –
دستگاه معادلات  1  1  1  –  –  1  –  –  –
معادله ی درجه ۲  1  –  1  –  –  1  1  1  1
ماتریس  1  –  –  1  –  1  1  1  1
هندسه ۱  4  4  4  4  4  4  4  4  4
آمار  2  2  2  2  2  2  4  2  2

درصدهای کسب شده توسط داوطلبان رشته تجربی در کنکور ۹۶ (دروس عمومی و اختصاصی)

✅تعداد افرادی که ۱۰۰% زده اند
ادبیات فارسی : ۴۷ نفر
عربی : ۶ نفر
دین و زندگی : ۱۶ نفر
زبان خارجی : ۳۷ نفر
ریاضی : ۶۷ نفر
فیزیک : ۳۱ نفر
شیمی : ۳ نفر
زیست شناسی : ۱ نفر

✅تعداد افرادی که درصد ۳۳٫۳۳- زده اند.
ادبیات : ۱۶ نفر
عربی : ۸ نفر
دین و زندگی : ۱۵
زبان خارجی : ۲۸
ریاضی : ۹ نفر
فیزیک : ۱۱ نفر
شیمی : ۹ نفر
زیست شناسی : ۷ نفر

index

ادامه نوشته

نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶(بخش دوم)

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس اختصاصی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه) گروه آزمایشی علوم تجربی
محدوده نمرات
زمین شناسی
ریاضی
زیست شناسی
فیزیک
شیمی
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
-۳۳/۳۳_-۳۰
۲۱
-۳۲/۵
۹
-۳۲/۸
۷
-۳۳/۳
۱۱
-۳۳/۰
۹
-۳۳/۳
-۳۰_-۲۰
۸۰۹
-۲۳/۴
۳۱۱
-۲۴/۵
۱۴۹
-۲۲/۸
۲۶۲
-۲۴/۳
۳۴۰
-۲۲/۷
-۲۰_-۱۰
۱۰۴۰۴
-۱۳/۲
۵۸۱۶
-۱۳/۶
۶۹۱۳
-۱۳/۱
۵۵۵۴
-۱۳/۶
۶۰۷۴
-۱۲/۸
-۱۰_۰
۱۰۸۷۷۳
-۳/۳
۷۱۰۸۸
-۳/۱
۱۳۱۱۴۲
-۳/۲
۹۸۵۵۰
-۲/۸
۹۶۷۶۲
-۲/۸
۰_۱۰
۳۷۰۸۴۱
۱/۲
۲۶۷۹۶۲
۲/۵
۲۳۲۸۱۲
۳/۱
۲۹۷۵۲۸
۲/۶
۲۷۵۰۹۷
۲/۶
۱۰_۲۰
۲۰۷۴۷
۱۳/۵
۷۴۹۸۲
۱۳/۶
۶۰۶۱۷
۱۴/۰
۶۰۹۸۳
۱۳/۶
۵۹۶۵۳
۱۴/۲
۲۰_۳۰
۵۰۴۶
۲۳/۱
۳۵۹۴۳
۲۳/۹
۳۱۳۰۶
۲۴/۳
۲۵۲۵۸
۲۳/۹
۳۵۱۴۰
۲۴/۳
۳۰_۴۰
۱۰۷۱
۳۳/۴
۲۲۵۱۱
۳۴/۲
۲۰۷۷۲
۳۴/۴
۱۳۶۴۹
۳۴/۱
۱۹۸۹۷
۳۴/۴
۴۰_۵۰
۳۱۲
۴۳/۸
۱۶۰۷۹
۴۴/۲
۱۴۴۴۲
۴۴/۵
۷۹۶۱
۴۴/۱
۱۳۳۹۱
۴۴/۳
۵۰_۶۰
۷۸
۵۴/۶
۱۱۰۶۱
۵۴/۱
۱۰۴۱۹
۵۴/۴
۴۴۴۷
۵۳/۹
۶۶۹۰
۵۴/۳
۶۰_۷۰
۳۱
۶۴/۰
۶۹۰۴
۶۴/۰
۶۱۸۹
۶۴/۲
۲۲۵۱
۶۳/۹
۳۴۲۶
۶۳/۹
۷۰_۸۰
۱۲
۷۴/۸
۳۴۷۰
۷۳/۸
۲۶۸۸
۷۳/۹
۱۰۵۶
۷۳/۹
۱۱۸۰
۷۴/۱
۸۰_۹۰
۲
۸۲/۰
۱۴۹۱
۸۳/۵
۶۵۱
۸۳/۱
۴۴۹
۸۴/۰
۴۱۳
۸۳/۵
۹۰_۱۰۰
۲
۹۰/۷
۴۵۵
۹۲/۸
۴۱
۹۱/۷
۱۵۹
۹۳/۲
۷۴
۹۳/۱
۱۰۰درصد
۰
_
۶۷
۱۰۰/۰
۱
۱۰۰/۰
۳۱
۱۰۰/۰
۳
۱۰۰/۰
کل
۵۱۸۱۴۹
۰/۸
۵۱۸۱۴۹
۱۰/۰
۵۱۸۱۴۹
۸/۵
۵۱۸۱۴۹
۶/۱
۵۱۸۱۴۹
۷/۸
 
نفرات برتر کنکور چه درصدهایی می‌آورند؟
«اگر زیست‌شناسی را خوب بزنید، قبولی شما در آزمون سراسری تضمین شده است.»، « اهمیت عربی از همۀ درس‌های عمومی بیشتر است، چون بچه‌ها به سؤال‌های این درس خوب پاسخ نمی‌دهند.»
 
شبیه جملات فوق را دربارۀ هر درسی از سوی برخی از مؤسسه‌های آموزشی یا مدرسان کنکور می‌شنویم؛ افرادی که مدعی هستند اگر در یک درس یا تعدادی از دروس، درصد خوبی کسب کنید، رتبه خوبی در آزمون سراسری به دست می‌آورید؛ اما درصد رتبه‌های برتر آزمون سراسری، بیانگر چیز دیگری است. می‌بینید که میانگین داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری به طور نسبی یکسان است؛
 
به عبارت دیگر، داوطلبان برتر برای موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش می‌کنند.
در زیر، میانگین درصد ۱۰۰۰ نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم تجربی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین درصد و بدترین درصد در بین ۱۰۰۰ نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می‌کند.
 
درصد دروس گروه آزمایشی علوم تجربی در بین رتبه‌های کشوری کمتر از ۱۰۰۰  در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶
 
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
زمین‌شناسی
ریاضی
زیست‌شناسی
فیزیک
شیمی
میانگین
۸۰/۷
۷۷/۰
۷۶/۶
۷۱/۲
۶/۱
۸۲/۵
۷۸/۲
۷۵/۷
۷۵/۲
کمترین درصد
۳۷/۴
۲۹/۴
۳۶/۰
۰/۰
-۱۲/۰
۲۲/۳
۲۰/۷
۲۶/۷
۳۴/۳
بیشترین درصد
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۹۰/۷
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰
۱۰۰/۰