Tag: روش مطالعه‌ی درس زیست‌شناسی

رتبه های برتر و روش مطالعه‌ی درس زیست‌شناسی (بخش اول)

در این سلسله از مقالات قصد داریم روش مطالعه درس زیست شناسی را از نگاه رتبه های برتر کنکور سراسری ارایه دهیم.

علیرضا رضایی، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه‌ی 2

در درس زیست‌شناسی تأکید من روی کتاب درسی بود؛ یعنی اولویت کاری‌ام را کتاب درسی قرار داده بودم و نکاتی را که در تست‌ها پیدا می‌کردم در حاشیه‌ی کتاب درسی یادداشت می‌کردم تا نیازی به رجوع مکرر به کتاب‌های دیگر نداشته باشم و به این ترتیب یک منبع کامل برای خود تهیه کرده بودم؛

البته در اولین آزمون‌های آزمایشی در زیست‌شناسی مشکل داشتم و حدود 56 درصد پاسخ می‌دادم ولی به‌ مرور این درصد را به 90 افزایش دادم و حتی در یکی از آزمون‌ ها توانستم آن را 100 درصد بزنم.

100_percent

ادامه نوشته