Tag: روش مطالعه PQRST

مطالعه مفید و کاربردی با روش MURDER

روش مطالعه MURDER صورت جديدتر و تکميل يافته تر روش PQRST است و از نظريه ها و پژوهشهاي روان شناسي مشتق شده کارایی مطالعه با این روش نسبت به سایر روش های مطالعه بيشتر است. به طور کلی اين روش شامل مراحل زير است:

حال و هوا :Mood

منظور اين است که پيش از شروع مطالعه و يادگيري حال و هواي آن را پيدا کنيد،یعنی از همه نظرسرحال و آماده يادگرفتن باشيد و تا پايان مطالعه آن حالت را حفظ کنيد.

درک و فهم:Understand

در اين مرحله بکوشيد تا آنجا که ممکن است مطالبي را که مي خوانيد به طور عميق درک کنيد، از کم و کيف و فهم خود آگاه شويد و بخشهايي را که خوب نمي فهميد علامتگذاري کرده تا درمراحل بعدي مجددا به سراغ آنها برويد.

يادآوري:Recall

در اين مرحله آنچه را که از قبل خوانده و فهميده ايد به يادآوريد و از راهبردهاي تفسير، تفکر و تحليل مفاهيم استفاده کنيد.

images

ادامه نوشته