Tag: ریاضی،کنکور،درس خواندن

ریاضی را شیرین تر بخوانیم

همان طور که می دانید شیوه مطالعه هر درس با درس های دیگر متفاوت است و با انتخاب یک روش مناسب برای مطالعه هر درس می توانید میزان یادگیری و تسلط خود را در آن درس افزایش دهید.

اشتباه متداول و رایج برخی از دانش آموزان در مطالعه درس ریاضی این است که این درس را مثل  درس تاریخ مطالعه می کنند و به سراغ حل تمرین ها و مثال های جدید نمی روند و به همین دلیل تسلط کافی برای حل مسائل آن را ندارند.یک توصیه موثر , برای یادگیری بهتر این درس این است که ابتدا نمره ای را که قصد دارید در این درس کسب کنید حتما مشخص کنید .سپس مانند هر درس دیگری بهترین کاری که میتوانید برای افزایش یادگیری خود انجام دهید این است که هردرسی در کلاس یاد میگیرید بعد از ظهر همان روز حتما درس را مرور کنید.

000

ادامه نوشته