Tag: سوالات كنكور

ویژگی‌ها و اصول جمع‌بندی

با توجه به اینکه در دوران جمع بندی قرار داریم رعایت چندین نکته کلیدی لازم و ضروری است که مهمترین آنها عبارتند از:

– به جاي مطالعه مطالب جديد روي مطالب خوانده شده تمركز كنيد و بر روی این مباحث به تسلط کامل برسید.

– مطالبي را كه نياز به مرور دارند از مطالبي كه كمتر به اين كار نياز دارند تفكيك کنید. بدين ترتيب مي‌توانيد تعداد مرورها را افزايش دهيد.

index

ادامه نوشته