Tag: سوال فیزیک

«آها» چیز بسیار مهمی است

خیلی از اوقات با كلمه‌ی «آها» شوق و لذت خودمان را از پیدا كردن و یا فهمیدن مطلبی یا حل مساله‌ای و یا كشف موضوعی ابراز كرده‌ایم؛

مثلاً بارها برای‌مان پیش آمده كه روی یك سوال ریاضی یا فیزیك، دقایقی یا ساعتی و یا حتی یك روز فكر كرده‌ایم و در اوج ناامیدی از یافتن راه حل آن به یك‌باره جواب را یافته‌ایم (مثل گل‌زدن در دقیقه‌ی ۹۰). در این هنگام بی‌درنگ فریاد كشیده‌ایم «آها» فهمیدم (داستان ارشمیدس را كه می‌دانید؛ برهنه از حمام زد بیرون و در حالی كه فریاد می‌زد یافتم یافتم، می‌دوید).

images

ادامه نوشته