Tag: عربی برتر

آیا می‌توان عربی را به سادگی آموخت؟

برای یادگیری بهتر درس عربی و شاید همه دروس، روش‌ها و فنون یادگیری متفاوتی وجود دارد، که البته در تعداد زیادی از پارامترها یکسان بوده و تفاوتی ندارند. بنا به مطالعات انجام شده و تحقیق در روش‌ها و طرق مختلف آموزش و یادگیری درس عربی، استفاده از روشهای زیر برای آموزش و یادگیری عمیق درس عربی کارآمد و مفید است :

* پیش مطالعه

سؤال: آیا تاکنون اتفاق افتاده است که درسی را که هنوز تدریس نشده است، مطالعه کنید؟
نکته: اگر این کار را تجربه کرده باشید، متوجه شده‌اید که با درس مورد نظر، بهتر توانسته‌اید ارتباط برقرار کنید. پیش مطالعه‌ی درس عربی و مطالعه‌ی کلمات جدید و ملاحظه‌ی متون جدید، تصویر بهتری از درس، در کلاس برای شما ایجاد می‌کند؛ به گونه‌ای که بهتر می توانید در یادگیری درس، مشارکت و فعالیت داشته باشید. از داشتن اشتباه در این مورد هرگز نهراسید . اشتباه ، حقّ یک دانش اموزاست.

* واژه خوانی

سؤال: اگر متن درس شما ، از تعداد زیادی کلمات جدید تشکیل شده باشد ، برای فهمیدن درس چه کار می‌کنید؟

نکته: به نظر می‌رسد که بهتر است به واژه نامه‌ی کتاب درسی مراجعه کنید و معنی آن کلمات را به دست آورید. یادگیری كلمات جدید هر درس‌، نقش بسیار مؤثری در فراگیری درس دارد. ترجمه‌ی متن درس و ترجمه‌ی جملات مربوط به تمرین‌ها، در گرو دانستن معنی این كلمات است. فکر خواندن عربی را بدون خواندن و دانستن معنی واژه‌ها، از سر خود بیرون کنید، مگر این که بر متن‌خوانی تأکید بیشتری داشته باشید. قواعد مهم است، اما نه به اندازه‌ی یادگیری معنی واژه‌ها و جمله‌ها.

arabic

ادامه نوشته