Tag: عشق ورزیدن

در پیچ و خم موفقیت

مطلبی که پیش‌روی شماست بی‌تردید جزء بارزترین حقایق و واقعیات زندگی همه ماست. بسیاری از ما فکر می‌کنیم که برخی از اعمال و تفکرات به سود ما خواهد بود در حالیکه ممکن است برعکس، انجام آن فکر یا فعل، می تواند امری زیان‌بخش و نابخردانه باشد.

مثلا" در اندیشیدن به گذشته دردناکمان، باور و یا تصور اغلب ما این است که چنانچه خاطرات تلخ گذشته‌مان را برای خود و یا دوستان تعریف کنیم از غم و اندوه می‌کاهد، در صورتی که بازگویی آنچه که به صورت ناگوار برایمان رخ داده شروع دوباره حزن و افسردگی و رنج روحی و جسمی، خواهد بود. بنابراین…

هنگامی که خود را تمام و کمال به خدا بسپارید از هر وضعیت به ظاهر مخالفی برکت‌هایی عظیم به سوی شما سرازیر می‌شود.

هیچ‌گاه خود را مسئول حوادثی که امکان کنترل آن را نداشته‌اید قلمداد نکنید.

بخشودن، لطف به دیگران نیست، لطفی است که ما در حق خود می‌کنیم تا ذهنی را برای پذیرش امور خوب و نیکو باز کنیم.

wikijavan.com-539

ادامه نوشته