Tag: علوم

روش مطالعه زیست شناسی در دوران جمع بندی

همانگونه که بارها و بارها گفته ایم دوران جمع بندی، ویژه‌ی مرور و تکمیل آموخته‌هاست. البته این یک استراتژی است و شما می‌توانید با خلاقیت خود برنامه‌های دیگری را به آن سنجاق کنید؛ یعنی بازی خلاقیت در زمین استراتژی.یکی از این خلاقیت‌ها را به شما پیشنهاد می‌کنم:

زیست شناسی با دارا بودن ضریب 12، اصلی‌ترین و مهم‌ترین درس گروه تجربی به شمار می رود که کلید موفقیت در آن ممارست و تداوم در مطالعه‌ است.می‌توانید روزانه یک الی دو ساعت را به این درس اختصاص دهید و فارغ از میزان تسلط، کتاب‌ها و خلاصه‌نویسی‌ها و نکات مهم و کلیدی را مرور کنید. مطمین باشید اجرای این روش در افزایش درصد پاسخ‌گویی تأثیر مثبت خواهد داشت.

21410303227145233279