Tag: فیزیک،شیمی،زیست شناسی،ریاضی عمومی

يك تير و دو نشان:جمع‌بندي پيش دانشگاهی1و مرور پايه‌هاي مرتبط در امتحانات

كنكوري‌هاي عزيز رشته تجربي، سلام

يك سؤال اساسي در ايام امتحانات اينست‌كه همراه با خواندن درس‌هاي پيش يك، دروس پایه را چگونه بخوانم؟

ما در مقاله زير، مبحث‌هايي از پيش يك را كه در سال اول، دوم و سوم دبيرستان پايه‌ي مرتبط به خود دارند را به دقت مشخص كرده‌ايم.شما مي‌توانيد در حين مطالعه‌ي هر مبحث از پيش دانشگاهی، پايه‌ي مرتبط با آن را نيز هم‌زمان مطالعه و تمرين كنيد .به اين ترتيب با يك تير دو نشان زده‌ايد و در ايام امتحانات علاوه بر تسلط بر مبحث‌هاي پيش يك ، پايه‌هاي مرتبط با آن را نيز جمع‌بندي كرده‌ايد و به يادگيري مفهومي خود كمك بسیار زیادی مي‌كنيد.

learn5

ادامه نوشته