Tag: مدیریت زمان،مطالعه،درس،کنکور

مدیریت زمان برای کنکور(1)

ه نظر شما، نقطه ي مشترک فعاليت تمام دانش آموزان ممتاز، تمام رتبه هاي خوب کنکور، تمام انسان هاي موفق و … چيست ؟ و اون چه عاملی است که در شرایط برابر، یکی را جلوتر از دیگر رقیبان قرار می‌دهد؟

بله، درست جواب داديد برنامه ريزي درست درسي و به عبارت صحيح تر مديريت صحيح؛ مدیریتی درست و دقیق بر تمام توانمندی‌ها و امکانات و شرایطی که در اختیار شما قرار دارد و خیلی اوقات توسط بسیاری از شماها دیده نمی‌شوند و یا به طور صحیح و کامل دیده نمی‌شوند و اگر هم دیده شوند، به طور صحیح و کامل، به‌کار گرفته نمی‌شوند و بنابراین هیچگاه نتیجه ای که باید و شایسته‌ی آن هستید، حاصل نمی‌شود.

024

ادامه نوشته

تکنیک های ذهنی مدیریت زمان

دانش آموز و داوطلب کنکوری عزیز، اگر باور تو این است که وجود برنامه یا عدم آن هیچ تأثیری بر روند مطالعه ی شما نخواهد داشت، قطعاً اشتباه می کنید، چنین تفکری مانع استفاده از برنامه های درسی شما خواهد شد.
چند باور غلط ذهنی درباره ی مدیریت زمان

الف) برنامه ریزی خلاقیت را از ما می گیرد و ما را خشک و کلیشه ای بار می آورد .

توضیح : اگر برنامه ریزی با روحیه ی شما مطابق باشد و تمام موارد زندگی را مورد توجه قرار داده باشد، نه تنها خلاقیت شما را کاهش نمی دهد بلکه با افزایش امکانات زمانی، موجبات پرداختن به تمام امور مورد علاقه ی شما را مهیا می سازد .

ب ) چون برنامه های درسی معمولاً به طور کامل اجرا نمی شوند، محکوم به شکست هستند .
توضیح : اگر برنامه ی درسی به طور اصولی نیازهای دانش آموز را مورد بررسی قرار دهد و با توان دانش
آموز هماهنگ باشد ، بیش تر آن اجرا می شود.

images77

ادامه نوشته