Tag: مدیریت زمان،کنکور،استاد حسین احمدی

مدیریت زمان برای کنکور(2)

1) تکنيک هاي ذهني مديريت زمان

حذف باورهاي ذهني غلط

دانش آموز عزيز، اگر باور تو اين است که وجود برنامه يا عدم آن هيچ تأثيري بر روند مطالعه‌ي شما نخواهد داشت، قطعاً اشتباه مي کنيد، چنين تفکري مانع استفاده از برنامه هاي درسي خواهد شد. گروهی از دوستان گمان می‌کنند که می‌توانند به صورت ذهنی تمام مسایل را بررسی نمایند و به مطالعه‌ی تمامی دروس بپردازند و با این کار نه تنها بیهوده به ذهن خود فشار می‌آورند، بلکه به هیچ وجه نمی‌توانند جای یک برنامه‌ریزی خوب را پر کنند.

مطمئناً زمانی که یک برنامه‌ریزی صحیح و کامل را به‌کار گیرید، تأثیر شگرف آن را در پیشبرد بهینه ی امور درسی خود مشاهده خواهید کرد.

06speedReading

ادامه نوشته