Tag: مرور نکات مهم و تست زنی

نکات طلایی برای داوطلبان کنکور 94(بخش دوم)

وی با اشاره به مرور نکات مهم و تست زنی، گفت: در این زمان باقیمانده قسمتی از وقت خود را به مرور نکاتی که در طول زمان مطالعه یادداشت کرده‌اید اختصاص دهید و قسمت دیگر را به تست زدن؛ بایتی بدانید که مطالب اصلی در ذهن شما طبقه بندی شده‌اند و این امر به شما کمک می‌کند تا آنها را از حافظه بلند مدت به حافظه کوتاه مدت فراخوانی کنید.

دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در ادامه صحبتهایش یادآور شد: لزومی ندارد کنکوری ها همچنان با متن کتاب های درسی و جزوه‌ها خودشان را درگیر کنند.

دکتر حکیم زاده با اشاره به تنظیم ساعت های مطالعه به شکل متناوب به داوطلبان گفت: هر چقدر هم که زمان زیادی نداشته باشید حتماً باید ساعت های مطالعه شما متناوب باشد.وی افزود: اگر بخواهید برای جبران وقت های گذشته، بدون استراحت ساعت های طولانی مطالعه کنید و تست بزنید، کارآیی شما به میزان قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت؛ بنابراین سعی کنید پس از هر ۹۰ دقیقه (یک ساعت و نیم) مطالعه حتماً ۱۰ دقيقه استراحت نمایید.

images

ادامه نوشته