Tag: مشاوره درسی

اصول و تکنیک های برنامه ریزی درسی برای کنکور در ۴ گام(گام دوم)

درس دوم :

چرا نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم ؟                                              

اصل ۲ ـ شناخت تفاوتها                                                            

برنامه هرکسی با کس دیگری تفاوت دارد و مخصوص خود اوست.         

تلاش بی‌وقفه و فراوان رمز موفقیت می‌باشد. هریک از شما هرقدر هم خود را باهوش بداند مطمئن‌ باشد که بدون تلاش و زحمت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. این یک اصل کلی است.
                      
درواقع نسخه یکسانی را نمی‌توان برای همه‌ی دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور تهیه و تنظیم کرد که اگر اینگونه بود سازمان سنجش در این مورد اقدام می‌نمود ولی می‌دانید که چنین چیزی امکان عقلی وعملی ندارد ولی تلاش بی‌وقفه و فراوان رمز موفقیت می‌باشد. هریک از شما هرقدر هم خود را باهوش بداند مطمئن‌ باشد که بدون تلاش و زحمت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. این یک اصل کلی است. داوطلبان به دلایل مختلف با یکدیگر متفاوت هستند ازجمله هرکس در زمینه‌های زیر از دیگران متمایز است :                                                              

۱ ـ‌ بهره هوشی                                                                     

۲ ـ پایه درسی                                                                 

۳ ـ نقاط قوت و ضعف در دروس مختلف                                       

۴ ـ‌ اهداف آموزشی                                               

۵ ـ عادتها و روشهای مطالعه                                            

۶ ـ محیط و شرایط زندگی و تحصیل                                                 

۷ ـ‌ میزان اعتماد به نفس و خودباوری                                                

۸ ـ میزان تلاش و پشتکار فرد                                                      

پس باید برای هر فرد برنامه‌ای مختص به خود او تنظیم کرد. آدمها ماشین نیستند و نمی‌توان همه را در یک قالب گنجاند. حتی الگوبرداری از کارهای دوستانی که موفق بوده‌اند نیز صددرصد درست نیست. چه بسا کاری که برای کسی بسیار موثر و مفید است برای دیگران کاملاً مضر باشد.     

gg