Tag: مطالعه،آزمون

طول عمر مطالعه

تنها عامل موفقیت در کنکور و آزمون‌‌ها مطالعه و تست کار کردن نیست، بلکه باید روش‌های مطالعاتی خود را به طور کامل  بشناسید و با اجرا، ارزیابی و تکمیل مرحله به مرحله‌ی آن‌ها آمادگی خود را برای آزمون‌های بعدی بالا ببرید. اگر بخواهید زندگی مطالعاتی خود را بر اساس آزمون تقسیم‌بندی کنید 3 بازه خواهید داشت:

1-    قبل از آزمون

2-    حین آزمون

3-    بعد از آزمون

به نظر شما کدام‌یک از این 3 بازه در موفقیت شما مؤثرتر است؟

114440863teaser

ادامه نوشته