Tag: مطالعه،برنامه ریزی

10 نکته کلیدی برای عمل کردن به برنامه‌ریزی

 

1. اولین گام در برنامه‌ریزی این است که برای 24 ساعت شبانه‌روز برنامه‌ریزی کنید؛ یعنی با خودتان بگویید من از 24 ساعت بین 6 تا 8 ساعت می‌خوابم و در روز، 1 ساعت خواب کوتاهی خواهم داشت. پس بین 15 تا 17 ساعت باقی می‌ماند. از این ساعت‌ها قرار است بنا بر وضعیتی که دارید مثلاً 5 ساعت یا بیش‌تر مطالعه کنید؛  یعنی بین 10 تا 12 ساعت باقی می‌ماند که می‌توانید با خیال آسوده به بقیه‌ی کارهای‌تان بپردازید.

2. برنامه‌ریزی باید حتما مکتوب باشد. شب، قبل از خوابیدن، 10 دقیقه را به پر کردن جدول تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت روزانه‌ی دفتر برنامه‌ریزی اختصاص دهید و قسمت صبح تا ناهار را برای فردا بنویسید.

3. حتماً ساعت مشخصی را برای شروع و پایان درس خواندن مشخص کنید و اجازه ندهید هیچ اتفاقی مانع این کار شود و  در واقع وقت خود را بیهوده تلف نکنید.

23

ادامه نوشته