Tag: مطالعه،تست

صبوری و سماجت شما را موفق مي‌كند

همه به دنبال یافتن راه‌هایی خاص برای افزایش موفقیت تحصیلی خود هستند. راه‌های بسیار زیادی برای رسیدت به این هدف وجود دارد. شما برای موفقیت تحصیلی خود چه تلاشی کرده‌‌اید؟ بهترین کتابها و منابع آموزشی و کمک آموزشی را تهیه کرده‌اید؟ در بهترین کلاس‌ها  شرکت کرده‌اید؟

آیا این‌ها به تنهایی کفایت می‌کنند؟ تا به حال به عنصری به نام صبوری و سماجت در افزایش موفقیت‌تان اندیشیده‌اید؟ عده‌ای از دانش‌آموزان هنگام گرفتن کارنامه بر عملکرد خود در بعضی درس‌ها معترض هستند و بیان می‌کنند که بسیار مطالعه کرده‌اند و بسیار تمرین و تست حل کرده‌اند اما نتوانسته‌اند تست‌ها را به خوبی حل کنند و نتیجه‌ی مورد نظرشان را به دست آورند.چرا این اتفاق رخ میدهد؟

whyy

ادامه نوشته