Tag: مطالعه،زبان انگلیسی

روش مطالعه‌ی زبان انگلیسی

شاید بهترین روش برای یادگیری درس زبان انگلیسی فیش‌برداری باشد. برای این کار می‌توانید از کاغذهای مقوایی در ابعاد کوچک جیبی به  اندازه‌ی مورد دلخواه خود تهیه کنید و مطالب یا لغاتی را که می‌خواهید به خاطر بسپارید روی کارت یا فیش با خط خوانا و خوش بنویسید.

سعی کنید این فیش را همیشه همراه خود داشته باشید تا بتوانید در وقت‌های بیکاری یا زمانهای مرده خود(صف اتوبوس، زنگ‌های تفریح و…) از آن‌ها استفاده کنید.

english_language1

ادامه نوشته

روش مطالعه‌ی زبان انگلیسی

شاید بهترین روش برای یادگیری درس زبان انگلیسی فیش‌برداری باشد. برای این کار می‌توانید از کاغذهای مقوایی در ابعاد کوچک جیبی به  اندازه‌ی مورد دلخواه خود تهیه کنید و مطالب یا لغاتی را که می‌خواهید به خاطر بسپارید روی کارت یا فیش با خط خوانا و خوش بنویسید.

سعی کنید این فیش را همیشه همراه خود داشته باشید تا بتوانید در وقت‌های بیکاری یا زمانهای مرده خود(صف اتوبوس، زنگ‌های تفریح و…) از آن‌ها استفاده کنید.

english_language1

ادامه نوشته