Tag: مطالعه،مرور،جمع بندی

عوامل موفقیت یک داوطلب کنکوری

هر مرحله‌ی آزمون آزمایشی را به دقت تحلیل می‌کنم و از آن درس می‌گیرم و بایدها و نبایدهای خودم را برای ادامه‌ی کار مشخص می‌کنم. از همان هفته ی اول بعد از آزمون برنامه‌ی دقیق و منظمی دارم و به همه‌ی درس‌ها در جای خودشان توجه می‌کنم.

کتاب درسی، منبع اصلی من برای مطالعه است و در کنار آن از جزوه و دی وی دی های آموزشی استاندارد نیز برای مرور،جمع بندی و آشنایی با تکنیک های تست زنی استفاده میکنم.

زیست شناسی و دین و زندگی را با یک دور خواندن نمی‌توانم جواب دهم، بنابراین برای آن واحدهای مطالعاتی کوچک دارم و همین باعث شده که هر بار برای مطالعه‌ی یک واحد، روی مباحث واحد قبلی مرور داشته باشم. تعدادی از تست‌های یک مبحث را بلافاصله بعد از خواندنم کار می‌کنم تا یادگیری‌ام را کامل کنم. موقع تست زدن تمام گزینه‌ها را بررسی می‌کنم. بقیه‌ی تست‌ها را تقسیم‌بندی می‌کنم و در چند روز مختلف کار می‌کنم.

shy

ادامه نوشته