Tag: مطالعه ی درس ها

دو تیر و یک نشان!

تنوع روش ها و برنامه ها برای دوران جمع بندی زیاد است. هر دانش آموز و داوطلب کنکور براساس نظر و سلیقه ی خود می خواهد برنامه ی مطالعاتی ویژه ای داشته باشد.

در این مقاله به بررسی و تحلیل دو روش متداول «سه روز یک بار» و « مطالعه ی بقچه ای» می پردازیم :

  • روش سه روز یک بار : اساس این روش شناسایی و طبقه بندی مطالب است. یعنی دانش آموز ابتدا با حل سوالات کنکور میزان یادگیری و تسلط واقعی خود را محک می زند و سپس براساس نتیجه ی این محک زدن درس ها را طبقه بندی می کند و به هر کدام برحسب نیاز توجه می کند. حتی روش مطالعه ی درس ها در مرور کردن ها نیز هدفمند می شود. یکی از اصلی ترین مزیت های این روش امکان مرور کل درس ها در هر سه روز است. همچنین شناسایی یادگیری های ناقص منجر به تکمیل یادگیری می شود و این یعنی افزایش کیفیت یاذگیری و کاهش میزان فراموشی مباحث مطالعه شده.

images

ادامه نوشته