Tag: منابع مطالعاتی استاندارد برای کنکور

اصول کلیدی برنامه ریزی هدفمند

در این مقاله قصد داریم تا شما را با مراحل برنامه ریزی صحیح آشنا کنیم:

1-    در ابتدا برای برنامه ریزی بایست هدف خود را مشخص کنید که در چه بازه زمانی چه کارهایی را می خواهید انجام دهید. به فرض از الان تا اتمام برنامه ی خود  7 هفته زمان دارید. برای مثال  می خواهید مطالب سال دوم مخصوصاً درس های اختصاصی را جمع کنید.

2-    در مرحله دوم مطالبی را که باید خوانده شود و تعداد فصل ها را جمع آوری کنید و بنویسید از هر کتاب چه منابع آموزشی برای تمرین و تکرار دارید.

به طور مثال کتاب ریاضی سال دوم 7 فصل، شیمی سال سوم 4 فصل ،انگلیسی پیش دانشگاهی 8 درس  …. دارند . هم چنین مهم ترین کار در این مرحله انتخاب منابع مطالعاتی استاندارد و مناسب است .

3-    حال برنامه ریزی هدفمند را شروع کنید و با نگاهی دوراندیش برنامه ریزی کلی را بصورت هدفمند انجام دهید.

images

ادامه نوشته