Tag: منابع کمک‌آموزشی استاندارد

پیش‌خوانی، هوشمندانه‌ترین فعالیت تابستانی

فصل گرم و آرام تابستان یکی از مفیدترین و لذت‌بخش‌ترین فصل‌های سال، به خصوص برای دانش‌آموزان به شمار می رود؛ زیرا حجم کارهای روزانه در این فصل کاهش می‌یابد و می‌توان با لذت و بدون دغدغه‌ی پرسش و تکلیف، فقط و فقط به خاطر نزدیک‌تر شدن به هدف‌های زیبا و والای خود، تلاش کرد.

ضمن این‌که در این ماه‌های دلپذیر، انسان می‌‌توان بهترین عادت‌ها مثل ساعت خواب، میزان مطالعه، میزان وقفه‌های بین مطالعه و… را در خود نهادینه کرده و در فصل‌های دیگر سال به خوبی از این عادات مطالعاتی بهره جوید.

پیش‌خوانی نیز یکی از همین عادات بسیار خوب و مفید است که تابستان بهترین زمان برای شروعِ پرداختن به آن است؛ زیرا در این صورت می‌توانیم از این عادت در شروع سال تحصیلیِ جدید استفاده کنیم و سریع‌تر و راحت‌تر به نتیجه برسیم.

Books globe and glasses

ادامه نوشته