Tag: مهندسی برق،دانشگاه تبریز

کارنامه قبولی مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز-روزانه کنکور 93 منطقه 2

برای مشاهده کارنامه قبولی مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز-روزانه کنکور 93 منطقه 2 بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه

کارنامه قبولی مهندسي برق دانشگاه تبريز-روزانه

برای مشاهده کارنامه قبولی کارنامه قبولی مهندسي برق دانشگاه تبريز-روزانه بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه